หมี่ มะหมี่ ใบเป็นยาสระผมหรือย้อมผ้าให้สีเขียว
การปลูกพืชสมุนไพร
หมี่ มะหมี่ ชื่ออื่นๆ : หมี หมูเหม็น อีเหม็น หมูทะลวง หมีเหม็น ตังสีไพร ดอกจุ๋ม มือเบาะ ต้นกำเนิด …
ใบหมี่ ต้นมีสรรพคุณทางยา ลำต้นใช้สร้างบ้านเรือน
การปลูกพืชสมุนไพร
ใบหมี่ ชื่ออื่นๆ : หมี หมูเหม็น อีเหม็น หมูทะลวง หมีเหม็น ตังสีไพร ดอกจุ๋ม มือเบาะ ต้นกำเนิด : …
หมี หมูเหม็น อีเหม็น หมูทะลวง หมีเหม็น ตังสีไพร ดอกจุ๋ม มือเบาะ
ตลาดเกษตร
หมี หมูเหม็น อีเหม็น หมูทะลวง หมีเหม็น ตังสีไพร ดอกจุ๋ม มือเบาะ ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …