หมี่ มะหมี่ ใบเป็นยาสระผมหรือย้อมผ้าให้สีเขียว
การปลูกพืชสมุนไพร
หมี่ มะหมี่ ชื่ออื่นๆ : หมี, หมูเหม็น, อีเหม็น, หมูทะลวง, หมีเหม็น, ตังสีไพร, ดอกจุ๋ม, มือเบาะ ต้นกำเนิด : ป่าเบญจพรรณ …