หมี่ มะหมี่ ใบเป็นยาสระผมหรือย้อมผ้าให้สีเขียว
การปลูกพืชสมุนไพร
หมี่ มะหมี่ ชื่ออื่นๆ : หมี หมูเหม็น อีเหม็น หมูทะลวง หมีเหม็น ตังสีไพร ดอกจุ๋ม มือเบาะ ต้นกำเนิด : ป่าเบญจพรรณ …