น้ำลูกหม่อน น้ำสมุนไพรคลายร้อนแก้กระหาย อุดมไปด้วยวิตามิน
เทคโนโลยีเกษตร
น้ำลูกหม่อน หม่อน หรือ มัลเบอร์รี่ เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง เปลือกต้นสีน้ำตาลแดง ลำต้นตั้งตรง  ผลเป็นผลรวมเมื่อสุกสีม่วงแดงเข
มอน,หม่อน นิยมปลูกเพื่อใช้ใบเป็นอาหารเลี้ยงตัวไหม ผลสุกรับประทานได้ มีรสหวานอมเปรี้ยว
การปลูกพืช
มอน,หม่อน ชื่ออื่นๆ : หม่อน ต้นกำเนิด : เทือกเขาหิมาลัยและจีนตอนใต้ ในประเทศไทยปลูกมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนื