ต้นหลิว เรือนยอดโปร่ง กิ่งก้านสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อน ห้อยลู่ลงมา
ไม้ยืนต้น
ต้นหลิว ชื่ออื่นๆ : ลิ้ว, หยั่งลิ้ว (จีน) ต้นกำเนิด : ประเทศจีน ชื่อสามัญ : Weeping Willow ชื่อวิทยาศาสตร์ : …