กระบุก ใช้ต้น ใบ และหัวบุกมาทำขนม
พืชหัว
กระบุก ชื่ออื่นๆ : มันซูรัน (กลาง) บุกคุงคก (ชลบุรี) เบีย เบือ บุกหนาม บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน) หัวบุก (ปัตตานี) บักกะเดื่อ( …