ยาหัวข้อ หัวยาข้าวเย็น ไม้เถาเลื้อยมีเหง้าอยู่ใต้ดิน
การปลูกพืช
ยาหัวข้อ หัวยาข้าวเย็น ชื่ออื่นๆ :  ยาหัว (เลย, นครพนม) หัวยาข้าวเย็น (เพชรบูรณ์) ยาหัวข้อ (ภาคเหนือ) หัวยาจีนปักษ์ใต้ (