โมกเตี้ย หัสคุณใหญ่ ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวหนา มีกลิ่นหอมอ่อน
ไม้ดอก
โมกเตี้ย หัสคุณใหญ่ ชื่ออื่นๆ : หัสคุณใหญ่, ถั่วหนู (สุราษฎร์ธานี) สรรพคุณ (สงขลา) หัสคุณเทศ (พังงา) โมกเกี้ย(สระบุรี) โ