หางไหลขาว ยานาเละ ไม้เถาขนาดกลางถึงใหญ่ พบตามรินน้ำลำธาร ป่าดงดิบ
การปลูกพืช
หางไหลขาว ยานาเละ (มลายู-นราธิวาส) ชื่ออื่นๆ : ยานาเละ (มลายู-นราธิวาส) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : สมุนไพรหางไหลขาว ชื่อวิท