หูเสือ หอมด่วนหลวง เนื้อใบหนา มีกลิ่นเฉพาะ
การปลูกพืช
หูเสือ ชื่ออื่นๆ : เนียมหูเสือ (ภาคกลาง) หอมด่วนหลวง, หอมด่วนหูเสือ (ภาคเหนือ) ผักฮ่านใหญ่ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : India