หูเสือ หอมด่วนหลวง ไม้ล้มลุก ลำต้นอวบน้ำ
การปลูกพืช
หูเสือ หอมด่วนหลวง (เหนือ), ผักหูเสือ, เนียมอีไหลหลึง, โฮว้หีเช่า (จีน) ชื่ออื่นๆ : เนียมหูเสือ (ภาคกลาง) หอมด่วนหลวง หอ …