อังกาบ ดอกมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวย หรือรูปแตร มีหลายสี เช่น สีม่วง สีม่วงอมชมพู สีม่วงอ่อน
ไม้ดอก
อังกาบ ชื่ออื่นๆ : ก้านชั่ง, คันชั่ง, ทองระอา, อังกาบเมือง, อังกาบก้านพลู ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย ชื่อสามัญ : อังกาบ ช …