อาหารประจำจังหวัดสระแก้ว กับ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาการถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
น้ำพริกกะสัง น้ำพริกกะสัง ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดสระแก้ว หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกรรม “1
โกยุก วิธีทำโกยุก อาหารประจำจังหวัดตรัง กับ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
โกยุก โกยุก ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดตรังหรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิ
ปลาจุกเครื่อง อาหารประจำจังหวัดกระบี่ กับ 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
ปลาจุกเครื่อง ปลาจุกเครื่อง ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดกระบี่ หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกร
แกงบวน วิธีทำแกงบวน อาหารพื้นถิ่น จ.สิงห์บุรี เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
แกงบวน แกงบวน ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดสิงห์บุรี หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1
ขนมปะดา อาหารประจำถิ่น จ.นราธิวาส กับเมนูเชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
ขนมปะดา ขนมปะดาหรือขนมปาดา ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดนราธิวาส หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกรรม “
อาเกาะ จ.นราธิวาส วิธีทำอาเกาะ กับ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
อาเกาะ อาเกาะหรือขนมอาเกาะ อาเก๊าะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดนราธิวาส หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดก
ลาบหัวปลี อาหารประจำจังหวัดสระบุรี กับ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
ลาบหัวปลี ลาบหัวปลี ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดสระบุรี หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหวั
วิธีทำปลาแนม อาหารประจำจังหวัดอ่างทอง กับ 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
ปลาแนม ปลาแนม ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดอ่างทอง หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เม
แกงหัวตาล อาหารถิ่น จังหวัดเพชรบุรี กับ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
แกงหัวตาล แกงหัวตาล ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดเพชรบุรี หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหว
ต้มส้มปลาแรด อาหารประจำจังหวัดอุทัยธานี กับ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
ต้มส้มปลาแรด ต้มส้มปลาแรด ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดอุทัยธานี หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกรรม “
อาจาดหู อาหารประจำจังหวัดพังงา กับเมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
อาจาดหู อาจาดหู ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดพังงา หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เม
ก๊กซิมบี้ อาหารประจำจังหวัดระนอง กับ  1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
ก๊กซิมบี้ ก๊กซิมบี้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดระนอง หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหวัด