อินทนิลน้ำ ดอกสีม่วงอมชมพู มีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
อินทนิลน้ำ ชื่ออื่นๆ : ฉ่วงมู ฉ่องพนา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ) บางอบะซา (มลายู-ยะลา, นราธิวาส) บาเย บาเอ …