อินทนิลน้ำ ดอกสีม่วง มีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
อินทนิลน้ำ ชื่ออื่นๆ : ฉ่วงมู, ฉ่องพนา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ) บางอบะซา (มลายู-ยะลา, นราธิวาส) บาเย, บา