อุตพิต ไม้ล้มลุก มีลำต้นอยู่ใต้ดินมีลักษณะเป็นหัว
การปลูกพืช
อุตพิต ชื่ออื่นๆ : อุตพิต (กลาง) มะโหรา (จันทบุรี) บอนแก้ว (เชียงใหม่) ต้นกำเนิด : เขตร้อนของทวีปเอเชีย พบขึ้นทั่วไปในที