ตะเคียนหนู เนื้อไม้ขัดเงาได้ดีใช้ทำพื้น ทำเครื่องมือทางเกษตร
ไม้ยืนต้น
ตะเคียนหนู ชื่ออื่นๆ : ตะเคียนหนู (ภาคกลาง) ขี้หมากเปียก หมากเปียก (นครราชสีมา) เบน (พิจิตร ประจวบคีรีขันธ์) เปอเยอ สะเร
จำปาดะ ปลูกมากแถบภาคใต้ เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
ไม้ผล
จำปาดะ ชื่ออื่นๆ : จำปะดะ , จำดะ , ลูกจำดะ (ภาคใต้) ต้นกำเนิด : คาบสมุทรมลายู อินโดนีเซีย และเกาะนิวกินี ชื่อสามัญ …