เกล็ดปลาหมอ  เป็นพืชสมุนไพร และอาหารสัตว์
การปลูกพืช
เกล็ดปลาหมอ ชื่ออื่นๆ : เกล็ดปลาหมอ (อำนาจเจริญ,บุรีรัมย์) กาสามปีกกลาง (สระบุรี) (ปราจีนบุรี);หญ้าเกล็ดลิ่น (ภาคเหนือ,ภ