เกล็ดลิ้นใหญ่ ไม้พุ่มขนาดเล็ก จัดเป็นต้นไม้มงคล ยอดนำมารับประทานสด
การปลูกพืช
เกล็ดลิ้นใหญ่ ชื่ออื่นๆ : เกล็ดลิ่นใหญ่ (นครราชสีมา) ลูกหนีบต้น (ปราจีนบุรี) หางลิ่น (สุราษฎร์ธานี) หญ้าเกล็ดลิ่น (ภาคเห