เข็มขาว มีสรรพคุณทางยา ดอกมีกลิ่นหอม
ไม้ดอกไม้ประดับ
เข็มขาว ชื่ออื่นๆ : เข็มไม้ (ไทย) เข็มพระราม (กรุงเทพ) เข็มปลายสาน (ตานี) เข็มขาว (พายัพ) ต้นกำเนิด : อเมริกาใต้ ชื่อสาม …