เงี่ยงปลาดุก ผลสดมีรสเปรี้ยวอมหวานรับประทานได้
การปลูกพืช
เงี่ยงปลาดุก ชื่ออื่นๆ : หนามเงี่ยงดุก (อุบลราชธานี), เงี่ยงดุกเล็ก เงี่ยงดุกน้อย เงี่ยงปลาดุก ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เ