เจตมูลเพลิงขาว ราก ต้น ใบ มีสรรพคุณทางยา
การปลูกพืช
เจตมูลเพลิงขาว ชื่ออื่นๆ : ตอชุวา, ตั้งชูอ้วย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ปิดปิวขาว (ภาคเหนือ) ปิดปิวขาว ต้นกำเนิด : ชื่อสามั