เจตมูลเพลิงแดง ดอกสีแดง รากเป็นยาขมเจริญอาหาร
ตลาดเกษตร
เจตมูลเพลิงแดง ชื่ออื่นๆ : ปิดปิวแดง (ภาคเหนือ) ปิดปีแดง(เลย) ไฟใต้ดิน(ใต้) คุ้ยวู่ (กาญจนบุรี) อุบะกูจ๊ะ (มลายู-ปัตตานี