เดหลีใบมัน ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้กระถาง
เดหลีใบมัน ชื่ออื่นๆ : เจ็ดทิวา, เดหลีดอกขา, เดหลีใบเล็ก, หน้าวัวไทย ต้นกำเนิด : เขตร้อนชื้นในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ เอเ