เถางูเขียว เป็นเถาเลื้อยยาวไม่มีใบ ดอกมีกลิ่นหอม
กล้วยไม้
เถางูเขียว ชื่ออื่นๆ : คดนกกูด (พังงา, สุราษฎร์ธานี)  เครืองูเขียว (นครราชสีมา, หนองคาย) ต้นกำเนิด : พบเกือบทุกภาค ชื่อส