ประสงค์ช้าง เครือประสงค์ช้าง ต้นประสงค์เครือช้าง
ตลาดเกษตร
ประสงค์ช้าง เครือประสงค์ช้าง ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เถาประสงค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : streptocaulon juventus(Lou …