ประสงค์ช้าง เครือประสงค์ช้าง ต้นประสงค์เครือช้าง
ไม้เลื้อย
ประสงค์ช้าง เครือประสงค์ช้าง ชื่ออื่นๆ : จุกโรหินี นวยนั่ง นอยนั่ง (ชุมพร) ตำยานฮากหอม (นครสวรรค์) หยั่งสมุทรน้อย (เชียง