เถาเอ็นอ่อน ไม้เลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น
ไม้เลื้อย
เถาเอ็นอ่อน ชื่ออื่นๆ : เครือเถาเอ็นอ่อน (อำนาจเจริญ) กวน (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) เครือเถาเอ็น (เชียงใหม่) ตีนเป็ดเครือ (ภาคเหน