เทียนบ้าน ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดอ่อน ควรปลูกในที่ร่มรำไร
การปลูกพืช
เทียนบ้าน ชื่ออื่นๆ : เทียนดอก, เทียนบ้าน, เทียนสวน (ภาคกลาง) ; จึงกะฮวย, ห่งเซียง, จี๋กะเช่า, เซียงถ่ออั้ง (จีน) ต้นกำเ