เทียนนกแก้ว เป็นพืชหายาก ดอกมีรูปร่างคล้ายนกแก้วกำลังกางปีกบิน
การปลูกพืช
เทียนนกแก้ว ชื่ออื่นๆ : เทียนนกแก้ว ต้นกำเนิด : พบได้เฉพาะที่ดอยเชียงดาว ที่ความสูง 1,500-1,800 ม. จากระดับน้ำทะเล ชื่อส