เบญจมาศ ไม้ประดับที่สามารถดูดสารพิษภายในอาคารได้
ไม้ดอกไม้ประดับ
เบญจมาศ ชื่ออื่นๆ : เบญจมาศ ต้นกำเนิด : ประเทศญี่ปุ่นและจีน ชื่อสามัญ : Chrysanthemum ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendranthemum …