เบญจมาศ ไม้ประดับที่สามารถดูดสารพิษภายในอาคารได้
ไม้ดอกไม้ประดับ
เบญจมาศ ชื่ออื่นๆ : เบญจมาศ, เบญจมาศหนู (ภาคกลาง) ดอกขี้ไก่ (เงี้ยว, แม่ฮ่องสอน) เก๊กฮวย (จีน) ต้นกำเนิด : ประเทศญี่ปุ่น