มะเดื่อป่า มะเดื่ออุทุมพร มีสรรพคุณแก้ท้องร่วง แก้ไอ
ไม้ยืนต้น
มะเดื่อป่า ชื่ออื่นๆ : เดื่อเกลี้ยง (ภาคเหนือ) มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อ, มะเดื่อชุมพร, กูแซ, เดื่อน้ำ (ภาคใต้) มะเดื่อน้ำ