เป้ง เนื้อผลมีรสมัน รับประทานได้
ไม้ยืนต้น
เป้ง ชื่ออื่นๆ : ตุหลุโคดือ หน่อไคว้เส่ เป้งบก ปุ่มเป้ง  เป้งดอย ปุ๋มเป้ง(คนเมือง) ต้นกำเนิด : พบในป่าเต็งรัง ชื่อสามัญ …