คั่วฝักเพกา หรือ คั่วบ่าลิดไม้ เมนูอาหารจากฝักอ่อนต้นเพกา
เทคโนโลยีเกษตร
คั่วเพกา คั่วบ่าลิดไม้ หรือ ผัดเพกา เป็นผักพื้นบ้านที่พบเห็นโดยทั่วไป เป็นผักที่มีความขม โดยยอดอ่อนนิยมนำมาต้ม หรือลวก ส
เพกา ประโยชน์ทางยาของส่วนต่างๆ
การปลูกพืชสมุนไพร
เพกา ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5-12 เมตร ตั้งตรงได้เอง ผิวลำต้นเรียบ สีของลำต้นเป็นสีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น สีใบสี
หมากลิ้นไม้ ดอกใบอ่อน ฝักนำมารับประทานและเป็นยาสมุนไพร
การปลูกพืชสวน
หมากลิ้นไม้ ชื่ออื่นๆ : ลิ้นฟ้า(เลย) ลิ้นก้าง ลิ้นช้าง(ไทยใหญ่) เพกา (ภาคกลาง) มะลิดไม้ มะลิ้นไม้ ลิดไม้ (ภาคเหนือ) หมาก
เพกา ลิ้นฟ้า ผักพื้นบ้านนิยมกินฝัก เก็บมากินโดยไม่ต้องซื้อ
การปลูกพืช
เพกา ลิ้นฟ้า ผักพื้นบ้านนิยมกินฝัก เก็บมากินโดยไม่ต้องซื้อ ชื่ออื่นๆ : ดอก๊ะ ด๊อกก๊ะ ดุแก (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เบโด (ม