เพกา  มะลิดไม้  ลิ้นฟ้า สรรพคุณ แก้บิด ท้องเดิน โรคกระเพาะ
การปลูกพืชสมุนไพร
เพกา ชื่ออื่นๆ : มะลิดไม้ , มะลิ้นไม้ , ลิดไม้ , ลิ้นฟ้า,กาโดโด้ง, ดิกะ, ดุแก , เบโด,หมากลิ้นก้าง, หมากลิ้นช้าง ต้นกำเนิ
หมากลิ้นไม้ ดอกใบอ่อน ฝักนำมารับประทานและเป็นยาสมุนไพร
การปลูกพืชสวน
หมากลิ้นไม้ ชื่ออื่นๆ : ลิ้นฟ้า(เลย) ลิ้นก้าง ลิ้นช้าง(ไทยใหญ่) เพกา (ภาคกลาง) มะลิดไม้ มะลิ้นไม้ ลิดไม้ (ภาคเหนือ) หมาก
เพกา ลิ้นฟ้า ผักพื้นบ้านนิยมกินฝัก เก็บมากินโดยไม่ต้องซื้อ
การปลูกพืช
เพกา ลิ้นฟ้า ผักพื้นบ้านนิยมกินฝัก เก็บมากินโดยไม่ต้องซื้อ ชื่ออื่นๆ : ดอก๊ะ ด๊อกก๊ะ ดุแก (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เบโด (ม