เพชรสังฆาต ไม้เถาเลื้อย เถาอ่อนสีเขียวเป็นสี่เหลี่ยม
ไม้เลื้อย
เพชรสังฆาต ชื่ออื่นๆ : สันชะฆาต ขันข้อ(ราชบุรี) สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์) สันชะควด (กรุงเทพฯ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :