เพชรสังฆาต ไม้เถาเลื้อย เถาอ่อนสีเขียวเป็นสี่เหลี่ยม
ไม้เลื้อย
เพชรสังฆาต ชื่ออื่นๆ : สันชะฆาต, ขันข้อ(ราชบุรี) สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์) สันชะควด (กรุงเทพฯ) ต้นกำเนิด : แอฟริกา อา