เพ็ก ใช้ปลูกเป็นแนวกั้นเขตแดนแทนการสร้างรั้วลวดหนาม หน่อเพ็ก นิยมใช้ประกอบอาหารได้
การปลูกพืช
เพ็ก ชื่ออื่นๆ : ไผ่เพ็ด (เพชรบูรณ์) เพ็ก (เลย) เพ็ด (นครราชสีมา) หญ้าเพ็ก ต้นกำเนิด : พบขึ้นในที่ดอนและในที่ร่มเงาของป่