เฟิร์นข้าหลวง ใบมีสีเขียวอ่อน ขอบใบหยักเป็นคลื่น
การปลูกพืช
เฟิร์นข้าหลวง ชื่ออื่นๆ : เฟิร์นข้าหลวง ต้นกำเนิด : อยู่ทั่วไปในแถบที่มีอากาศร้อน และอบอุ่น เช่น เอเซีย ออสเตรเลีย ชื่อส