เม่าไข่ปลา ผลรับประทานได้ มีรสเปรี้ยวและฝาด
ไม้ผล
เม่าไข่ปลา ชื่ออื่นๆ : ขะเม่าผา, เม่าไข่ปลา, เม่าทุ่ง, มังเม่า, เม่าตาควาย, เม่าสร้อย, มะเม่าข้าวเบา ต้นกำเนิด : ภาคตะวั