เลียงฝ้าย เนื้อไม้ทำเป็นเครื่องเรือนก่อสร้างบ้าน
ไม้ยืนต้น
เลียงฝ้าย ชื่ออื่นๆ : เลียงมัน (กลาง) ปอเลียง (เหนือ) เลียงนา (เลย) เฉลา(พิษณุโลก) ทุมทวย (สระบุรี) ปอหมันใหญ่ ยางใบมน เ …