เลี่ยน  ดอกและผล ถ้ารับประทานเข้าไปทำให้ท้องร่วง
ไม้ยืนต้น
เลี่ยน ชื่ออื่นๆ : เลี่ยน, เคี่ยน, เลี่ยนใบใหญ่ (ภาคกลาง) เกรียน, เฮี่ยน  (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Bastard …