เล็บครุฑกระจก ไม้พุ่มขนาดเล็ก นิยมปลูกเป็นไม้มงคล
ไม้ดอกไม้ประดับ
เล็บครุฑกระจก ชื่ออื่นๆ : เล็บครุฑ ครุฑตีนกบ ต้นกำเนิด : แถบคาลิโดเนีย ชื่อสามัญ : Ariegated Balfour aralia ชื่อวิทยาศาส