เล็บครุฑใบฝอย ใบอ่อนนำมาชุบแป้งทอดหรือรับประทานเป็นผักเครื่องเคียง
การปลูกพืช
เล็บครุฑใบฝอย ชื่ออื่นๆ : เล็บครุฑไซ่ง่อน, เล็บครุฑทอดมัน, เล็บครุฑตรี, เล็บครุฑใบฝอย, เล็บครุฑผักชี, เล็บครุฑเทศ, เล็บค