เสน่ห์จันทร์แดง มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษในอากาศโดยเฉพาะสารพิษจำพวกแอมโมเนีย
ไม้ดอกไม้ประดับ
เสน่ห์จันทร์แดง ชื่ออื่นๆ : ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : King of Hrarts ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalomena rube …