เสม็ดเเดง ไม้ต้นขนาดเล็ก เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบอ่อนสีแดง
ไม้ยืนต้น
เสม็ดเเดง ชื่ออื่นๆ : ไคร้เม็ด, เม็ก, เม็ดชุน, เสม็ด, เสม็ดเขา ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทร ได้แก่ หมู