เสม็ดเเดง เสม็ดชุน ประโยชน์และสรรพคุณ
ไม้ยืนต้น
เสม็ดเเดง ชื่ออื่นๆ : ผักเสม็ด, ผักเม็ก (นครราชสีมา) ไคร้เม็ด (เชียงใหม่) เม็ก (ปราจีนบุรี) เม็ดชุน (นครศรีธรรมราช) เสม็