เสลดพังพอน ไม้พุ่มสูงปลูกเป็นแนวรั้วป้องกันงู
การปลูกพืชสมุนไพร
เสลดพังพอน ชื่ออื่นๆ : ชองระอา, เสลดพังพอนตัวผู้, พิมเสนต้น (ภาคกลาง) ทองระอา, ช้องระอา, ลิ้นงูเห่า, เสลดพังพอนตัวผู้ (ก