เหมือดจี้ พลองขี้นก ใบอ่อน ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดได้
ไม้ยืนต้น
เหมือดจี้ พลองขี้นก ชื่ออื่นๆ : เหมือดจี้, เหมือดฟอง(ภาคเหนือ) เหมือดแอ (อุบลราชธานี) พลองขี้นก (ปราจีนบุรี,ประจวบคีรีขั