เอื้องช้าง ต้นอ่อนใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ หน่อนำมาทำเมนูอาหาร
การปลูกพืช
เอื้องช้าง, เอื้อง ชื่ออื่นๆ : เอื้องช้าง, เอื้อง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Costus speciosus …