เอื้องสายน้ำผึ้ง กล้วยไม้อิงอาศัย ดอกมีสีขาวอมชมพู
กล้วยไม้
เอื้องสายน้ำผึ้ง ชื่ออื่นๆ : เอื้องสายประสาท เอื้องสายเหลือง เอื้องสายน้ำเขียว ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยา