สิงโตถิ่นใต้ กล้วยไม้ที่เกาะต้นไม้อื่นหากิน
กล้วยไม้
สิงโตถิ่นใต้ ชื่ออื่นๆ : สิงโตถิ่นใต้  สิงถิ่นใต้ ต้นกำเนิด : ส่วนใหญ่จะพบมากที่ภาคใต้ของประเทศไทย ชื่อสามัญ : สิงโตถิ่น