เอื้องแปรงสีฟัน เป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงาม เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนประดับสวน
กล้วยไม้
เอื้องแปรงสีฟัน ชื่ออื่นๆ : กับแกะ(เลย) / คองูเห่า(กลาง) / เอื้องสีฟัน(เหนือ) / เอื้องหงอนไก่ (แม่ฮ่องสอน,เหนือ) ต้นกำเน