ดอกนางแลว ดอกสีขาวปนม่วง มีรสหวานปนขม ปลูกในกระถางเป็นไม้ประดับได้
การปลูกพืช
ดอกนางแลว ชื่ออื่นๆ : ลีลาว, เอื้องแลว, ดีปลากั้ง(เลย) ต้นกำเนิด : พบในป่าธรรมชาติตามผาหิน ริมห้วย ในชุมชนพบว่ามีการนำจา
เอื้องจำปาน่าน ดอกสีเหลืองกลีบปากมีแต้มสีเลือดหมูที่โคนกลีบ ดอกมีกลิ่นหอม
กล้วยไม้
เอื้องจำปาน่าน ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัด น่าน ชื่อสามัญ : Orchid ชื่อวิทยาศาส
อั้วนวลจันทร์  เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน
กล้วยไม้
อั้วนวลจันทร์ ชื่ออื่นๆ :  อั้วพวงมณี, คอน้ำเต้าดอกขาว ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ขาวมะลิลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calanthe vest
เอื้องช้างงาเดียว ดอกสีขาว กลีบปากสีเหลือง กลางกลีบมีขนเรียงเป็นแถว
กล้วยไม้
เอื้องช้างงาเดียว ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ช้างงาเดียว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ชื่อวงศ …
เอื้องเขากวางอ่อน ช่อของดอกคล้ายเขากวาง ดอกสีเหลือง มีแถบสีเข้ม
กล้วยไม้
เอื้องเขากวางอ่อน ชื่ออื่นๆ : เขากวางอ่อน  เอื้องจะเข็บ เอื้องม้าลายเสือ ต้นกำเนิด : พบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น ทุกภ