แกลบหนู ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีขนสั้นปกคลุมหนาแน่น
การปลูกพืช
แกลบหนู ชื่ออื่นๆ : กระดูกเขียด (นครพนม) กระดูกอึ่ง (ราชบุรี บุรีรัมย์) กระดูกอึ่งใหญ่ (นครราชสีมา) แปรงหูหนู แกลบหูหนู