ประโยชน์และสรรพคุณของเหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอน้ำเงิน
การปลูกพืชสมุนไพร
เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Acanthus ebracteatus Vahl ชื่อเรียกอื่นๆ แก้มหมอ, แก้มหมอเล, จะเกร็ง, นาง