ประโยชน์และสรรพคุณของเหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอน้ำเงิน
การปลูกพืชสมุนไพร
เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Acanthus ebracteatus Vahl ชื่อเรียกอื่นๆ แก้มหมอ, แก้มหมอเล, จะเกร็ง, นาง
เหงือกปลาหมอดอกขาว แก้มหม้อ เป็นยาสมุนไพรแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย
การปลูกพืชสมุนไพร
เหงือกปลาหมอดอกขาว แก้มหม้อ ชื่ออื่นๆ : เหงือกปลาหมอ (กลาง) แก้มหมอ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Sea holly ชื่อวิทยาศาสตร์ : …